Co je ozon?

Image

Ozon je tříatomová - 03 - molekule dvouatomového kyslíku O2. Jedná se o plyn modré barvy a charakteristického zápachu. Jelikož je tato forma uskupení nestabilní, dochází ke zpětnému rozkladu na stabilní kyslík a volné radikály. Tyto volné radikály narušují vazby mezi organickými molekulami, což je žádoucí pro účely dezinfekce / ničení bakterií, plísní a virů, včetně COVID-19. Ozon likviduje patogeny jak přímým narušením buněčné stěny bakterie, či lipidového obalu viru, tak jejich poškozením genetické informace (strilizace).

Ozonem lze zcela zničit tyto organismy:

  • Bakterie - Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok)
  • Kvasinky - Candida albicans
  • Viry - enteroviry, influenzaviry, koronaviry, noroviry, rhinoviry

Vlastnosti ozonu

Ozon je jedním z nejúčinnějších známých dezinfekčních prostředků. Baktericidní účinky vykazuje při koncentraci cca 13 µg / dm3. Baktericidní účinek ozonu je asi 50x vyšší a 3000x rychlejší než u chloru. Ozon je dráždivý plyn, způsobuje poškození biologických membrán radikálovými reakcemi s jejich složkami. Po průniku do buněk může inhibovat činnost buněčných enzymů zastavením nitrobuněčného dýchání. Prvními příznaky podráždění ozonem (pozorovanými při koncentraci 0,2 µg / dm3) jsou kašel, škrábání v krku, ospalost a bolesti hlavy. Ozon má (prakticky) krátký poločas rozpadu, asi 30 minut, takže po dvou hodinách zbývá jen asi 6 % původní koncentrace.

Námi používaný generátor ozonu je schopný vygenerovat 4 až 5 gramů ozonu za hodinu, což představuje dostatečnou dezinfekci prostoru o objemu 307 až 384 m3. Vzhledem k běžně používaným výškám stropů 2.8 až 3 metry se jedná o podlahovou plochu 102 až 128 m2, tedy místnost cca. 10 x 10 metrů.

Ozon versus ostatní dezinfekční prostředky

Dezinfekce ozonem má ve srovnání s ostatními dezinfekčními prostředky pouze samé výhody:

  Ozon Ostatní přípravky
místo výroby na konkrétním místě použití v chemickém závodě
zátěž pro životní prostředí velmi nízká, výroba probíhá na místě, volné radikály rychle vyprchají relativně vysoká (výroba s použitím agresivních chemikálií, vysoká uhlíková stopa při transportu dezinfekcí)
zbytky po dezinfekci voda, kyslík organická rozpouštědla, sloučeniny chloru,...
náklady na likvidaci zbytků žádné relativně vysoké